W mediach:

 • https://www.radiobielsko.pl/wiadomosci/handlarze-dopalaczami-maja-zniwa/40644

 • https://radioandrychow.pl/konferencja-naukowa-tabletowe-dzieci/

 • http://ops.andrychow.eu/w-radiu-andrychow-o-uzaleznieniach-wsrod-dzieci/

 • https://bielsko.gosc.pl/doc/2832333.Ratunkowy-punkt-Nadziei

 • http://ops.andrychow.eu/uzaleznienia-behawioralne-czym-sa-i-skad-sie-biora/

 • http://ops.andrychow.eu/narkotyki-substancje-zmieniajace-swiadomosc/

 • http://www.szpitalpediatryczny.pl/artykul.php?id=131

 

Wykształcenie:

 • 2010 Dyplom Magistra Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie,
   Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza, studia ukończon z oceną celującą

 • 2010  Dyplom Licencjata Akademii Techniczno – Humanistycznej
   w  Bielsku Białej Pedagogika Ogólna, Specjalność Praca
  Socjalna

 • 2008 Dyplom Licencjata Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej Pedagogika Resocjalizacyjna z elementami profilaktyki, studia ukończone z oceną celującą

 • 2005 Matura - Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tisznera w Wodzisławiu Śląskim

Publikacje:

 

 • Wykorzystanie kulturotechnik w terapii uzależnień młodzieży na podstawie Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku Białej. [w:] I. Bieńkowska, I. Fajfer – Kruczek (red.) Resocjalizacja. Probacja. Pomoc penitencjarna. Wyd. ARKA, Cieszyn 2014, s. 162 – 173. ISBN: 978-83-931587-4-4 Recenzja tomu: dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. Pol. Śl., dr hab. Małgorzata Przybysz – Zaremba, prof. ATH, dr Marek Kalaman (Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego).
   

 • 2012 Świadomość śmierci wśród młodzieży uzależnionej artykuł przyjęty do druku przez organizatorów II Międzynarodowej Konferencji Naukowej STYL I JAKOŚĆ ŻYCIA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA na temat: Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka – poszukiwanie wartości i znaczeń. WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli 19.06.2012
   

 • 2011 Radzenie sobie ze stresem [w:] Leszek Antoni Wieczorek (red.) Jak bezpiecznie jeździć i zdać egzamin na prawo jazdy. Przepisy ruchu drogowego na podstawie skrótów myślowych. Bielsko Biała, LAW perfect 2011, s. 72 – 88 ISBN 978-83-62849-64-2
   

 • 2011 Przedmowa [w:] Leszek Antoni Wieczorek (red.) Jak bezpiecznie jeździć i zdać egzamin na prawo jazdy. Przepisy ruchu drogowego na podstawie skrótów myślowych. Bielsko Biała, LAW perfect 2011, s. 72 – 88 ISBN 978-83-62849-64-2

Kursy i szkolenia:

 • 2020 Rozpoczęcie 4 -letniego szkolenia PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY - Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

 • 2019 Szkolenie "Realizator Programu profilaktyki uzależnień UNPLUGGED" Fundacja Pozytywnej Profilaktyki Wrocław

 • 2019 Szkolenie "Realizator Programu Wzmacniania Rodzin" Fundacja Maraton Warszawa

 • 2018 Seminarium "Doskonalenie umiejętności realizatorów CANDIS" AMiE Warszawa

 • 2019 Szkolenie "Wykorzystanie terapii schematu w pracy z osobami uzależnionymi - poziom początkujący" KBPN Warszawa

 • 2017 Szkolenie z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej w profilaktyce i uzależnieniach AMiE Warszawa

 • 2016 Szkolenie „Krótkoterminowa terapia uzależnień od kanabinidów CANDIS” KBPN Warszawa

 • 2016 Warsztat „Dialog Motywujący wstęp” KBPN Warszawa

 • 2016 Szkolenie „Pomoc psychoterapeutyczna dla osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych” Błękitny Krzyż

 • 2014-2016 Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Katowicach; Specjalistyczne Szkolenie w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnień od Narkotyków.

 • 2015 Szkolenie „Oddziaływać skutecznie – zasady tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych w środowisku szkolnym” MONAR

 • 2014 Szkolenie „Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych”

 • 2013 Warsztaty „Psychodrama w terapii osób uzależnionych”

 • 2013 Warsztaty „Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym”

 • 2013 Warsztaty „Wybrane metody diagnostyczne sytuacji rodzinnej i szkolnej ucznia”

 • 2013 Warsztaty „Arteterapia jako medium Terapii Zajęciowych”

 • 2013 Warsztaty „ Terapia sztuką, terapia przez sztukę”

 • 2012 Warsztaty „Psychodrama w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym”.

 • 2012 Warsztaty „Dziecko w rodzinie – perspektywa Terapeuty postmodernistycznego” prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro

 • 2010 Warsztaty Rozwoju Osobistego

 • 2010 Szkolenie z zakresu tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych

 • 2009 Kurs kierowników kolonii

 • 2008 Warsztaty „Metody integracyjne w pracy z grupą” - Klanza

 • 2008 Kurs- „Realizacja projektów edukacyjnych – aspekt prakseologiczny”

 • 2006 Kurs języka migowego I stopnia

 • 2006 Warsztaty „Jak uczyć uczenia się”

 • 2005 Kurs wychowawcy kolonijnego

 • 2002 Certyfikat I stopnia – Sekcje Partnerskie Olimpiad Specjalnych Polska

Prowadzenie zajęć, szkoleń, warsztatów:

 • 2019  Wykład Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "Tęczowa Przystań" Konferencja UŚ Cieszyn: Współczesne wyzwania w opiece nad dzieckiem w pieczy zastępczej i adopcji: Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży

 • 2019  Szkolenie Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży Organizator: Poradnia Specjalistyczna ARKA – Oddział Nowy Sącz

 • 2019  Wykład PPP Mikołów  Konferencja Biblioteka Miejska Mikołów: Oblicza depresji dzieci i młodzieży: Uzależnienia behawioralne, a depresja u dzieci i młodzieży. Działania profilaktyczne, które mogą być stosowane przez rodziców i nauczycieli

 • 2018  Szkolenie Uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży. Organizator: Poradnia Specjalistyczna ARKA – Oddział Nowy Sącz

 • 2017 Wykład Fundacja Dom Nadziei Konferencja Bytom: Nie mów nikomu – tajemnice w życiu dziecka: Odkrywanie tajemnicy dziecięcej cyberprzestrzeni

 • 2017 Warsztaty Fundacja Dom Nadziei Konferencja Ustroń: Czas na zmianę: Społeczność terapeutyczna i nowe media.

 • 2017 Warsztaty Wspólnota Miasto na Górze Dalej spotkanie ludzi z pasją: Uzależnienia behawioralne – jak chronić dziecko przed zagrożeniami współczesnej cywilizacji

 • 2016 Wykład Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej, UM w Czechowicach Dziedzicach i Szpital Pediatryczny w Bielsku Białej Konferencja Wybieram zdrowie: Uzależnienia behawioralne

 • 2016 Wykład Grupa Pedagogów Ulicy UNO z Centrum Misji i Ewangelizacji Bytom Konferencja Od obserwacji do relacji. Streetworking wśród dzieci i młodzieży marginalizowanej społecznie: Uzależnienia behawioralne – czym są i dlaczego ludzie się uzależniają. Komunikacja z uzależnionym dzieckiem i jego rodzicem.

 • 2015 Wykład Konferencja Kuratorium Oświaty w Katowicach Profilaktyka uzależnień w szkole – zagrożenia związane z dopalaczami Bielsko Biała: Dopalacze i profilaktyka

 • 2015 Wykład Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie Konferencja Śmiercionośne środki zastępcze: Praca z młodzieżą uzależnioną

 • 2015 Warsztaty Uniwersytet Śląski w Cieszynie: Rozmowy w duchu dialogu motywującego w terapii i resocjalizacji.

 • 2014 Warsztaty Uniwersytet Śląski w Cieszynie: Dopalacze jako nowe wyzwanie w pracy wychowawczej z młodzieżą. Rozmowy oparte o dialog motywujący.

 • 2013 Warsztaty dla studentów: Wykorzystanie metod terapii pedagogicznej w praktyce pedagogicznej; Stres w pracy pedagoga i wychowawcy. Metody radzenia sobie ze stresem.

 • 2010 – 2011 Zajęcia ze studentami Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej – 150 h dydaktycznych

Doświadczenie zawodowe:

 • 2011- obecnie Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku-Białej; terapeuta

 • 2015 – 2021 Projekt profilaktyczny (prof. uzależnień) „Nie daj się zniewolić” realizowany na terenie województwa śląskiego dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Realizacja (ponad 300 godzin) oraz koordynacja projektu.

 • 2016 – 2021 Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień „Nadzieja” w Bielsku Białej; terapeuta indywidualny, terapeuta CANDIS, realizator Programu Wzmacniania Rodzin, realizator programu UNPLUGGED

 • 2019 – 2020 Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień Ul. Metalowców 10 Andrychów (godziny przyjęć:  http://ops.andrychow.eu/punkt-konsultacyjny/ )

Psychoterapeuta Dzieci i Młodzieży, Specjalista psychoterapii uzależnień
(nr SP/1213/2016), pedagog, profilaktyk.
Praca z młodzieżą zagrożoną i uzależnioną.
Realizacja i koordynacja programów profilaktycznych (szkolenia, warsztaty)

Zakres usług:

 • terapia indywidualna

 • psychoterapia uzależnień dzieci i młodzieży

 • psychoterapia dzieci i młodzieży

 • terapia Candis

 • program PWR

 • program Unplagged

 • terapia uzależnień behawioralnych dzieci i młodzieży

 • konsultacje dla rodziców osób z problemem uzależnienia

 • substancji/ zachowań nałogowych

 • kontynuacja leczenia dla osób, które ukończyły leczenie stacjonarne – terapia zapobiegania nawrotom

mgr Monika Jaworska
(Pleszewska)

Kontakt

+48 609 162 775

perspektywapsychoterapia@gmail.com

Adres

ul. Sixta 5/201

43-300 Bielsko Biała

Odwiedź nas

Gabinet Psychoterapii i Psychoterapii Uzależnień Perspektywa Monika Jaworska (Pleszewska) ul. Sixta 5/201 Bielsko Biała